Rasa Community in Vietnam

community
(Vinhphat89) #1

Xin chào,

Các bạn lập trình viên Việt Nam cùng tham gia giúp đỡ nhau nào.

Vietnamese developers let’s go and help each other!

3 Likes
(Lucas Jans) #2

Hi Vinh - I am in Saigon. Where are you?

(Vinhphat89) #3

Me too. Happy to see you here.

(Lucas Jans) #4

@vinhphat89 let’s get coffee sometime, see if we can organize a meet-up. send me an email lucasjans@gmail.com

(Vinhphat89) #5

You’re welcome. I sent you an email.

(nguyen xuan linh) #6

Hi anh em. Có ai đang ở Japan ko?

(Buingoctai) #7

rasa hỗ trợ làm chatbot tiếng việt chưa anh em

(Vinhphat89) #8

Mình có thể cấu hình RASA dùng các pipeline có hỗ trợ tiếng Việt. Ví dụ như spacy hay tensorflow.

Bạn tham khảo thêm ở: https://rasa.com/docs/nlu/choosing_pipeline

(Buingoctai) #9

Okie cảm ơn bạn vinhphat89. T đang cố gắng thêm 1 component do mình tự tạo ra đó là dùng CNN cho intent classification. ae nào từng thêm 1 component do mình tự tạo vào chưa ? T thấy khá khó khăn. ai làm rồi cho ít kinh nghiệm với ạ

(Knight) #10

Chào anh em , Mình đang tích hợp google asistant vào rasa theo hướng dẫn này Going beyond ‘Hey Google’: building a Rasa-powered Google Assistant Nhưng đây là hướng dẫn cho rasa version cũ, nếu dùng rasa version mới (hiện tại mình dùng rasa 1.1.1) thì không làm theo hướng dẫn này được. Có anh em nào đang làm và gặp vấn đề này có thể chia sẻ không?