Rasa Community in Vietnam

community
(Vinhphat89) #1

Xin chào,

Các bạn lập trình viên Việt Nam cùng tham gia giúp đỡ nhau nào.

Vietnamese developers let’s go and help each other!

2 Likes

(Lucas Jans) #2

Hi Vinh - I am in Saigon. Where are you?

0 Likes

(Vinhphat89) #3

Me too. Happy to see you here.

0 Likes

(Lucas Jans) #4

@vinhphat89 let’s get coffee sometime, see if we can organize a meet-up. send me an email lucasjans@gmail.com

0 Likes

(Vinhphat89) #5

You’re welcome. I sent you an email.

0 Likes

(nguyen xuan linh) #6

Hi anh em. Có ai đang ở Japan ko?

0 Likes

(Buingoctai) #7

rasa hỗ trợ làm chatbot tiếng việt chưa anh em

0 Likes

(Vinhphat89) #8

Mình có thể cấu hình RASA dùng các pipeline có hỗ trợ tiếng Việt. Ví dụ như spacy hay tensorflow.

Bạn tham khảo thêm ở: https://rasa.com/docs/nlu/choosing_pipeline

0 Likes

(Buingoctai) #9

Okie cảm ơn bạn vinhphat89. T đang cố gắng thêm 1 component do mình tự tạo ra đó là dùng CNN cho intent classification. ae nào từng thêm 1 component do mình tự tạo vào chưa ? T thấy khá khó khăn. ai làm rồi cho ít kinh nghiệm với ạ

0 Likes