Rasa actions, how to get back to actual bot?

My bot can now check answer and reply if it is correct or not but after that the bot doesn’t continue to next story?

My environment

rasa 2.2.0
rasa-sdk 2.2.0
Docker version 20.10.8, build 3967b7d
Ubuntu 18.04.5 LTS

Domain

version: "2.0"

intents:
 - aloita
 - vastaus01
 - vastaus02
 - siirry_diaan_09
 - siirry_diaan_10


forms:
 kysymys01_form:
  vastaus01:
   - type: from_text

slots:
 vastaus01:
  type: text
  influence_conversation: false


responses:
 utter_ask_vastaus01:
 - text: "- Potilaalle on määrätty tyroksiinia 50 mikrogrammaa. Thyroxin tablettien vahvuus on 0,1 mg. Kuinka monta tablettia annat potilaalle? \n- Montako tablettia otat purkista ja annat potilaalle? \n- Kirjoita vastauksesi alle"
 utter_kysymys01_oikein:
 - text: Hienoa, oikea vastaus! potilas saa oikean annoksen lääkettä.​
 utter_lopetus:
 - text: potilas saa oikean annoksen lääkettä.​
  image: "https://i.imgur.com/nGF1K8f.jpg"
 utter_kysymys01_vaarin:
 - text: "- Vastauksesi on väärin, lasketaan yhdessä uudestaan​."
 utter_kysymys_02:
 - text: "- Aloitetaan siitä, että muunnetaan ensin yksiköt samaan yksikköön​. \n- Koska potilaalle on määrätty lääkeannos mikrogrammoissa, sinun täytyy muuttaa lääkepurkin vahvuutena oleva milligrammat samaan yksikköön eli mikrogrammoiksi (potilaalle oli määrätty 50 mcg) \n- Purkissa olevan yhden tabletin vahvuus on? mikrogrammaa, kirjoita yksikönmuunnos vastauksesi alle."
 utter_kysymys02_oikein:
 - text: Hienoa, nyt on oikeat yksiköt laskua varten​.
  buttons:
  - title: " en tiedä"
   payload: "/siirry_diaan_09"
  - title: " tarkistetaan mikä olikaan potilaalle määrätty annos "
   payload: "/siirry_diaan_10"
  - title: " annetaan potilaalle 0,05 tablettia"
   payload: "/siirry_diaan_09"
 utter_dia_09:
 - text: Käydäänpä läpi miten yksikönmuunnokset tehdään.
 utter_dia_10:
 - text: "Käydäänpä läpi miten yksikönmuunnokset tehdään."
 utter_kysymys02_vaarin:
 - text: Väärin
 utter_kysymys_03:
 - text: Mikä olikaan potilaalle määrätty annos mikrogrammoina ? Tarvitset tämän tiedon pystyäksesi jatkamaan laskua​. kirjoita vastauksesi alle.
 utter_kysymys_04:
 - text: Eli jos purkissa oleva tabletti on 100 mikrogrammaa ja potilaalle on määrätty 50 mikrogrammaa. Eli kuinka monta tablettia annat?​
 utter_dia_12:
 - text: Kokeillaanpa laskea verranto -laskutavalla. X = kuinka monta tablettia pitää antaa​?
 utter_kysymys_05:
 - text: Lasketaan verranto -laskutavalla​ /n- Kerrotaan ristiin 100 x X ja 50 x 1 /n- 100x = 50 /n- X = 50/100​ /n- X = 0,5 eli ___ tbl /n- kirjoita vastauksesi alle​
 utter_kysymys05_vaarin:
 - text: Katso matikkapirkon video verranto -laskutapa​
 utter_kysymys04_vaarin:
 - text: lisää oikea teksti
 utter_dia_13:
 - text: tähän kanssa lisää


actions:
- action_tarkista_kysymys_01
- action_tarkista_kysymys_02
- action_tarkista_kysymys_04
- action_tarkista_kysymys_05

session_config:
 session_expiration_time: 60
 carry_over_slots_to_new_session: true

Actions

from typing import Any, Text, Dict, List
from rasa_sdk.events import SlotSet
from rasa_sdk import Action, Tracker
from rasa_sdk.executor import CollectingDispatcher
from rasa_sdk.types import DomainDict

class kysymyksienTarkistus1(Action):
  def name(self) -> Text:
    return "action_tarkista_kysymys_01"

  def run(
    self,
    dispatcher: CollectingDispatcher,
    tracker: Tracker,
    domain: Dict[Text, Any]) -> List[Dict[Text, Any]]:


    vastaus = tracker.latest_message["text"]
    # tarkistetaan onko vastaus oikein
    if vastaus == "puolikas":
      dispatcher.utter_message(text = "vastaus oikein")
      dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys01_oikein")
      dispatcher.utter_message(template = "utter_lopetus")
      return []
    else:
      dispatcher.utter_message(text = "vastaus väärin")
      dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys01_vaarin")
      return []

class kysymyksienTarkistus2(Action):
  def name(self) -> Text:
    return "action_tarkista_kysymys_02"

  def run(
    self,
    dispatcher: CollectingDispatcher,
    tracker: Tracker,
    domain: Dict[Text, Any]) -> List[Dict[Text, Any]]:

    vastaus = tracker.latest_message["text"]
    # tarkistetaan onko vastaus oikein
    if vastaus == "100":
      dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys02_oikein")
      return []
    else:
      dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys02_vaarin")
      return []

class kysymyksienTarkistus4(Action):
  def name(self) -> Text:
    return "action_tarkista_kysymys_04"

  def run(
    self,
    dispatcher: CollectingDispatcher,
    tracker: Tracker,
    domain: Dict[Text, Any]) -> List[Dict[Text, Any]]:

    vastaus = tracker.latest_message["text"]
    # tarkistetaan onko vastaus oikein
    if vastaus == "100":
      dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys01_oikein")
      return []
    else:
      dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys04_vaarin")
      return []

class kysymyksienTarkistus5(Action):
  def name(self) -> Text:
    return "action_tarkista_kysymys_05"

  def run(
    self,
    dispatcher: CollectingDispatcher,
    tracker: Tracker,
    domain: Dict[Text, Any]) -> List[Dict[Text, Any]]:

    vastaus = tracker.latest_message["text"]
    # tarkistetaan onko vastaus oikein
    if vastaus == "100":
      dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys01_oikein")
      return []
    else:
      dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys05_vaarin")
      return []

NLU

version: "2.0"

nlu:
- intent: aloita
 examples: |
  - aloitus
  - aloita

- intent: vastaus01
 examples: |
  - puolikas
  - puoli

- intent: vastaus02
 examples: |
  - 100
  - sata


- intent: siirry_diaan_09
 examples: |
  - siirry_diaan_09

- intent: siirry_diaan_10
 examples: |
  - siirry_diaan_10

Stories

version: "2.0"

stories:

- story: aloitus ja kysymys 01
 steps:
 - intent: aloita
 - action: kysymys01_form
# formi kysyy kysymyksen
 - active_loop: kysymys01_form
 - active_loop: null
# - slot_was_set:
#  - requested_slot: null
 - action: action_tarkista_kysymys_01
 - action: action_restart


- story: lopetus 01
 steps:
 - action: utter_kysymys01_oikein
 - action: utter_lopetus

- story: kysymys 2
 steps:
 - action: utter_kysymys01_vaarin
 - action: utter_kysymys_02
 - intent: vastaus02
 - action: action_tarkista_kysymys_02
 - action: utter_kysymys02_oikein

- story: Valinta a ja c 01
 steps:
 - intent: siirry_diaan_09
 - action: utter_dia_09
 - action: utter_kysymys_02
 - intent: vastaus02
 - action: action_tarkista_kysymys_02
 - action: utter_kysymys02_oikein

- story: Dia 10 ja kysymys 04
 steps:
 - intent: siirry_diaan_10
 - action: utter_dia_10
 - action: utter_kysymys_04
 - intent: vastaus01
 - action: action_tarkista_kysymys_04

- story: Kysymys 03 ja 04
 steps:
 - action: utter_kysymys02_vaarin
 - action: utter_kysymys_03
 - action: utter_kysymys_04
 - intent: vastaus01
 - action: action_tarkista_kysymys_04

- story: Kysymys 04
 steps:
 - action: utter_kysymys_04
 - intent: vastaus01
 - action: utter_kysymys04_vaarin
 - action: utter_dia_12
 - action: utter_dia_13

- story: kysymys 05
 steps:
 - action: utter_kysymys04_vaarin
 - action: utter_dia_12
 - action: utter_dia_13
 - action: utter_kysymys_05
 - intent: vastaus01
 - action: action_tarkista_kysymys_05

- story: Kysymys 5 uudestaan
 steps:
 - action: utter_kysymys05_vaarin
 - action: utter_kysymys_05
 - intent: vastaus01
 - action: action_tarkista_kysymys_05

Rules

version: "2.0"

rules:

- rule: Activate form
 steps:
 - intent: aloita
 - action: kysymys01_form
 - active_loop: kysymys01_form

- rule: Submit form
 condition:
 - active_loop: kysymys01_form
 steps:
 - action: kysymys01_form
 - active_loop: null
 - slot_was_set:
  - requested_slot: null
 - action: action_tarkista_kysymys_01
 - action: action_restart