Rasa ERROR asyncio - Task exception was never retrieved

I get this error when running rasa with botfront webchat. It works when I try with Rasa shell mode.

Versions:

rasa 2.2.0
rasa-sdk:2.2.0
Docker version 20.10.8

Command used

Action server up: 
docker run -d -v $(pwd)/actions:/app/actions --net action-link --name action-server-prod rasa-sdk:2.2.0 

Chatbot with botfront webchat 
docker run --name=pilleri --user 1003 -v $(pwd):/app -p "5013:5005" --net action-link rasa/rasa:2.2.0-full run -m models --enable-api --cors "*" --debug 

Chatbot as Rasa Shell 
docker run --name=pilleri --user 1003 -it -v $(pwd):/app -p 5013:5005 --net action-link rasa/rasa:2.2.0-full shell --debug

error

2021-09-08 14:06:20 DEBUG  rasa.core.lock_store - Deleted lock for conversation 'ccb46afa541447fda34f1f87b7954ca2'.
2021-09-08 14:06:20 ERROR  asyncio - Task exception was never retrieved
future: <Task finished coro=<AsyncServer._handle_event_internal() done, defined at /opt/venv/lib/python3.7/site-packages/socketio/asyncio_server.py:475> exception=AttributeError("'NoneType' object has no attribute 'strip'") created at /opt/venv/lib/python3.7/site-packages/engineio/asyncio_server.py:322>
source_traceback: Object created at (most recent call last):
 File "/opt/venv/bin/rasa", line 8, in <module>
  sys.exit(main())
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/rasa/__main__.py", line 116, in main
  cmdline_arguments.func(cmdline_arguments)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/rasa/cli/run.py", line 90, in run
  rasa.run(**vars(args))
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/rasa/run.py", line 57, in run
  **kwargs,
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/rasa/core/run.py", line 226, in serve_application
  workers=number_of_workers,
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/sanic/app.py", line 1170, in run
  serve(**server_settings)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/sanic/server.py", line 856, in serve
  loop.run_forever()
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/spf/framework.py", line 555, in _handle_request
  stream_callback)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/sanic/app.py", line 973, in handle_request
  response = await response
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/engineio/asyncio_server.py", line 251, in handle_request
  packets = await socket.handle_get_request(environ)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/engineio/asyncio_socket.py", line 93, in handle_get_request
  return await getattr(self, '_upgrade_' + transport)(environ)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/engineio/asyncio_socket.py", line 136, in _upgrade_websocket
  return await ws(environ)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/engineio/async_drivers/sanic.py", line 122, in __call__
  await self.handler(self)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/engineio/asyncio_socket.py", line 228, in _websocket_handler
  await self.receive(pkt)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/engineio/asyncio_socket.py", line 47, in receive
  run_async=self.server.async_handlers)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/engineio/asyncio_server.py", line 423, in _trigger_event
  ret = await self.handlers[event](*args)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/socketio/asyncio_server.py", line 543, in _handle_eio_message
  await self._handle_event(sid, pkt.namespace, pkt.id, pkt.data)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/socketio/asyncio_server.py", line 471, in _handle_event
  data, namespace, id)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/socketio/asyncio_server.py", line 373, in start_background_task
  return self.eio.start_background_task(target, *args, **kwargs)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/engineio/asyncio_server.py", line 322, in start_background_task
  return asyncio.ensure_future(target(*args, **kwargs))
Traceback (most recent call last):
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/socketio/asyncio_server.py", line 476, in _handle_event_internal
  r = await server._trigger_event(data[0], namespace, sid, *data[1:])
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/socketio/asyncio_server.py", line 504, in _trigger_event
  ret = await self.handlers[namespace][event](*args)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/rasa/core/channels/socketio.py", line 217, in handle_message
  await on_new_message(message)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/rasa/core/channels/channel.py", line 85, in handler
  await app.agent.handle_message(*args, **kwargs)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/rasa/core/agent.py", line 528, in handle_message
  return await processor.handle_message(message)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/rasa/core/processor.py", line 99, in handle_message
  await self._predict_and_execute_next_action(message.output_channel, tracker)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/rasa/core/processor.py", line 632, in _predict_and_execute_next_action
  action, tracker, output_channel, self.nlg, prediction
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/rasa/core/processor.py", line 776, in _run_action
  await self.execute_side_effects(events, tracker, output_channel)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/rasa/core/processor.py", line 671, in execute_side_effects
  await self._send_bot_messages(events, tracker, output_channel)
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/rasa/core/processor.py", line 687, in _send_bot_messages
  await output_channel.send_response(tracker.sender_id, e.message())
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/rasa/core/channels/channel.py", line 183, in send_response
  recipient_id, message.pop("text"), message.pop("buttons"), **message
 File "/opt/venv/lib/python3.7/site-packages/rasa/core/channels/socketio.py", line 68, in send_text_with_buttons
  message_parts = text.strip().split("\n\n") or [text]
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'strip'


Domain

version: "2.0"

intents:
 - aloita
 - vastaus01
 - vastaus02
 - siirry_diaan_09
 - siirry_diaan_10
 - kysymys01_vaarin
 - kysymys02_vaarin
 - kysymys03_vaarin
 - kysymys04_vaarin
 - kysymys05_vaarin
 - kysymys01_oikein
 - kysymys02_oikein
 - kysymys03_oikein
 - kysymys04_oikein
 - kysymys05_oikein

forms:
 kysymys01_form:
  vastaus01:
   - type: from_text
 kysymys02_form:
  vastaus02:
   - type: from_text
 kysymys03_form:
  vastaus03:
   - type: from_text
 kysymys04_form:
  vastaus04:
   - type: from_text
 kysymys05_form:
  vastaus05:
   - type: from_text

slots:
 vastaus01:
  type: text
  influence_conversation: false
 vastaus02:
  type: text
  influence_conversation: false
 vastaus03:
  type: text
  influence_conversation: false
 vastaus04:
  type: text
  influence_conversation: false
 vastaus05:
  type: text
  influence_conversation: false

responses:
 utter_ask_vastaus01:
 - text: "- Potilaalle on määrätty tyroksiinia 50 mikrogrammaa. Thyroxin tablettien vahvuus on 0,1 mg. Kuinka monta tablettia annat potilaalle? \n- Montako tablettia otat purkista ja annat potilaalle? \n- Kirjoita vastauksesi alle"

 utter_kysymys01_oikein:
 - text: Hienoa, oikea vastaus! potilas saa oikean annoksen lääkettä.​
 utter_lopetus:
 - text: potilas saa oikean annoksen lääkettä.​
  image: "https://i.imgur.com/nGF1K8f.jpg"

 utter_kysymys01_vaarin:
 - text: "- Vastauksesi on väärin, lasketaan yhdessä uudestaan​."

 utter_ask_vastaus02:
 - text: "- Aloitetaan siitä, että muunnetaan ensin yksiköt samaan yksikköön​. \n- Koska potilaalle on määrätty lääkeannos mikrogrammoissa, sinun täytyy muuttaa lääkepurkin vahvuutena oleva milligrammat samaan yksikköön eli mikrogrammoiksi (potilaalle oli määrätty 50 mcg) \n- Purkissa olevan yhden tabletin vahvuus on? mikrogrammaa, kirjoita yksikönmuunnos vastauksesi alle."

 utter_kysymys02_oikein:
 - text: Hienoa, nyt on oikeat yksiköt laskua varten​.
  buttons:
  - title: " en tiedä"
   payload: "/siirry_diaan_09"
  - title: " tarkistetaan mikä olikaan potilaalle määrätty annos "
   payload: "/siirry_diaan_10"
  - title: " annetaan potilaalle 0,05 tablettia"
   payload: "/siirry_diaan_09"

 utter_dia_09:
 - text: Käydäänpä läpi miten yksikönmuunnokset tehdään. Katso Matikkapirkon video

 utter_dia_09_video:
 - text: https://www.youtube.com/watch?v=uFCDtYBG4XI

 utter_dia_09_jatka:
 - text: Ja laske sen jälkeen uudestaan
  buttons:
  - title: " siirry laskuun"
   payload: "/kysymys01_vaarin"

 utter_dia_10:
 - text: Hyvä vastaus, potilaalle oli määrätty 50 mikrogrammaa Aletaanpa sitten laskekemaan
  buttons:
  - title: " siirry laskuun"
   payload: "/kysymys02_vaarin"

 utter_kysymys02_vaarin:
 - text: Väärä vastaus kysymykseen 02

 utter_kysymys_03:
 - text: Mikä olikaan potilaalle määrätty annos mikrogrammoina ? Tarvitset tämän tiedon pystyäksesi jatkamaan laskua​. kirjoita vastauksesi alle.

 utter_ask_vastaus_04:
 - text: Eli jos purkissa oleva tabletti on 100 mikrogrammaa ja potilaalle on määrätty 50 mikrogrammaa. Eli kuinka monta tablettia annat?​

 utter_dia_12:
 - text: Kokeillaanpa laskea verranto -laskutavalla. X = kuinka monta tablettia pitää antaa​?

 utter_ask_vastaus_05:
 - text: Lasketaan verranto -laskutavalla​ /n- Kerrotaan ristiin 100 x X ja 50 x 1 /n- 100x = 50 /n- X = 50/100​ /n- X = 0,5 eli ___ tbl /n- kirjoita vastauksesi alle​

 utter_kysymys05_vaarin:
 - text: Katso matikkapirkon video verranto -laskutapa​

 utter_kysymys04_vaarin:
 - text: lisää oikea teksti

 utter_dia_13:
 - text: tähän kanssa lisää


actions:
- action_tarkista_kysymys_01
- action_tarkista_kysymys_02
- action_tarkista_kysymys_04
- action_tarkista_kysymys_05

session_config:
 session_expiration_time: 60
 carry_over_slots_to_new_session: true


Actions

from typing import Any, Text, Dict, List
from rasa_sdk.events import SlotSet
from rasa_sdk import Action, Tracker
from rasa_sdk.executor import CollectingDispatcher
from rasa_sdk.types import DomainDict

class kysymyksienTarkistus1(Action):
  def name(self) -> Text:
    return "action_tarkista_kysymys_01"

  def run(
    self,
    dispatcher: CollectingDispatcher,
    tracker: Tracker,
    domain: Dict[Text, Any]) -> List[Dict[Text, Any]]:


    vastaus = tracker.latest_message["text"]
    # tarkistetaan onko vastaus oikein
    if vastaus == "puolikas":
      dispatcher.utter_message(text = "vastaus oikein")
      dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys01_oikein")
      dispatcher.utter_message(template = "utter_lopetus")
      return []
    else:
      #dispatcher.utter_message(text = "vastaus väärin")
      dispatcher.utter_message(buttons = [
        {"payload": "/kysymys01_vaarin", "title": "jatka"},
      ])
      #dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys01_vaarin")
      #dispatcher.utter_message(intent = "/kysymys01_vaarin")
      #return ["/kysymys01_vaarin"]
      #return [UserUttered("/kysymys01_vaarin",intent={'name': 'kysymys01_vaarin', 'confidence': 1.0})]
      return []

class kysymyksienTarkistus2(Action):
  def name(self) -> Text:
    return "action_tarkista_kysymys_02"

  def run(
    self,
    dispatcher: CollectingDispatcher,
    tracker: Tracker,
    domain: Dict[Text, Any]) -> List[Dict[Text, Any]]:

    vastaus = tracker.latest_message["text"]
    # tarkistetaan onko vastaus oikein
    if vastaus == "100":
      dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys02_oikein")
      return []
    else:
      #dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys02_vaarin")
      dispatcher.utter_message(buttons = [
        {"payload": "/kysymys02_vaarin", "title": "jatka"},])
      return []


class kysymyksienTarkistus4(Action):
  def name(self) -> Text:
    return "action_tarkista_kysymys_04"

  def run(
    self,
    dispatcher: CollectingDispatcher,
    tracker: Tracker,
    domain: Dict[Text, Any]) -> List[Dict[Text, Any]]:

    vastaus = tracker.latest_message["text"]
    # tarkistetaan onko vastaus oikein
    if vastaus == "100":
      dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys01_oikein")
      return []
    else:
      dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys04_vaarin")
      dispatcher.utter_message(buttons = [
        {"payload": "/kysymys04_vaarin", "title": "jatka"},])
      return []

class kysymyksienTarkistus5(Action):
  def name(self) -> Text:
    return "action_tarkista_kysymys_05"

  def run(
    self,
    dispatcher: CollectingDispatcher,
    tracker: Tracker,
    domain: Dict[Text, Any]) -> List[Dict[Text, Any]]:

    vastaus = tracker.latest_message["text"]
    # tarkistetaan onko vastaus oikein
    if vastaus == "100":
      dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys01_oikein")
      return []
    else:
      dispatcher.utter_message(template = "utter_kysymys05_vaarin")
      dispatcher.utter_message(buttons = [
        {"payload": "/kysymys05_vaarin", "title": "jatka"},])
      return []


Stories

version: "2.0"

stories:

- story: aloitus ja kysymys 01
 steps:
 - intent: aloita
# formi kysyy kysymyksen
 - action: kysymys01_form
 - active_loop: kysymys01_form
 - active_loop: null
 - slot_was_set:
  - requested_slot: null
# formi sulkeutuu
 - action: action_tarkista_kysymys_01
 - action: action_restart

- story: kysymys 2 oikein lopetus 01
 steps:
 - action: utter_kysymys01_oikein
 - action: utter_lopetus

- story: kysymys 1 vaarin Kysy kysymys 2
 steps:
 - intent: kysymys01_vaarin
 - action: utter_kysymys01_vaarin
# formi kysyy kysymyksen
 - action: kysymys02_form
 - active_loop: kysymys02_form
 - active_loop: null
 - slot_was_set:
  - requested_slot: null
# formi sulkeutuu
 - action: action_tarkista_kysymys_02
 - action: action_restart

- story: kysymys 2 oikein Valinta a ja c 01
 steps:
 - intent: kysymys02_oikein
 - action: utter_kysymys02_oikein

- story: valinta 01
 steps:
 - intent: siirry_diaan_09
 - action: utter_dia_09
 - action: utter_dia_09_video
 - action: utter_dia_09_jatka

- story: Dia 10 ja kysymys 04
 steps:
 - intent: siirry_diaan_10
 - action: utter_dia_10
 - intent: vastaus01
 - action: action_tarkista_kysymys_04

- story: Kysymys 2 vaarin Kysy 03 ja 04
 steps:
 - intent: kysymys02_vaarin
 - action: utter_kysymys02_vaarin
 - action: utter_kysymys_03
# formi kysyy kysymyksen
 - action: kysymys04_form
 - active_loop: kysymys04_form
 - active_loop: null
 - slot_was_set:
  - requested_slot: null
# formi sulkeutuu
 - action: action_tarkista_kysymys_04
 - action: action_restart

#- story: Kysymys 4 oikein
# steps:
#tämä tehdään action puolella

- story: Kysymys 4 väärin Kysy kysymys 05
 steps:
 - intent: kysymys04_vaarin
 - action: utter_dia_12
 - action: utter_dia_13
# formi kysyy kysymyksen
 - action: kysymys05_form
 - active_loop: kysymys05_form
 - active_loop: null
 - slot_was_set:
  - requested_slot: null
# formi sulkeutuu
 - action: action_tarkista_kysymys_05
 - action: action_restart

#- story: Kysymys 5 oikein Palaa onnitteluun
# steps:
# tämä tehdään action puolella


# tee tää lopuksi
- story: Kysymys 5 uudestaan
 steps:
 - action: utter_kysymys05_vaarin
 - intent: vastaus01
 - action: action_tarkista_kysymys_05

endpoints

# This file contains the different endpoints your bot can use.

# Server where the models are pulled from.
# https://rasa.com/docs/rasa/model-storage#fetching-models-from-a-server

#models:
# url: http://my-server.com/models/default_core@latest
# wait_time_between_pulls: 10  # [optional](default: 100)

# Server which runs your custom actions.
# https://rasa.com/docs/rasa/custom-actions

action_endpoint:
 url: http://action-server-prod:5055/webhook

config

# Configuration for Rasa NLU.
# https://rasa.com/docs/rasa/nlu/components/
language: en

pipeline:
# # No configuration for the NLU pipeline was provided. The following default pipeline was used to train your model.
# # If you'd like to customize it, uncomment and adjust the pipeline.
# # See https://rasa.com/docs/rasa/tuning-your-model for more information.
  - name: WhitespaceTokenizer
  - name: RegexFeaturizer
  - name: LexicalSyntacticFeaturizer
  - name: CountVectorsFeaturizer
  - name: CountVectorsFeaturizer
   analyzer: char_wb
   min_ngram: 1
   max_ngram: 4
  - name: DIETClassifier
   epochs: 100
  - name: EntitySynonymMapper
  - name: ResponseSelector
   epochs: 100
  - name: FallbackClassifier
   threshold: 0.3
   ambiguity_threshold: 0.1

# Configuration for Rasa Core.
# https://rasa.com/docs/rasa/core/policies/
policies:
# # No configuration for policies was provided. The following default policies were used to train your model.
# # If you'd like to customize them, uncomment and adjust the policies.
# # See https://rasa.com/docs/rasa/policies for more information.
#  - name: MemoizationPolicy
  - name: AugmentedMemoizationPolicy
  - name: TEDPolicy
   max_history: 5
   epochs: 300
  - name: RulePolicy

Here is the case when using shell, bot works and button is showed

2021-09-09 07:58:57 DEBUG  rasa.core.processor - Predicted next action 'action_session_start' with confidence 1.00.
2021-09-09 07:58:57 DEBUG  rasa.core.processor - Policy prediction ended with events '[]'.
2021-09-09 07:58:57 DEBUG  rasa.core.processor - Action 'action_session_start' ended with events '[<rasa.shared.core.events.SessionStarted object at 0x7fc6f43f9a50>, ActionExecuted(action: action_listen, policy: None, confidence: None)]'.
2021-09-09 07:58:57 DEBUG  rasa.core.processor - Current slot values:
    vastaus01: None
    vastaus02: None
    vastaus03: None
    vastaus04: None
    vastaus05: None
    requested_slot: None
2021-09-09 07:58:57 DEBUG  rasa.core.lock_store - Deleted lock for conversation '3e899e3b2b2442baa77d4d8b498d35f5'.
? None (Use arrow keys)
 » 1: jatka (/kysymys01_vaarin)
  Type out your own message...

For example:

  button_response=[
         {
           "title": "great",
           "payload": "great"
         },
         {
           "title": "super sad",
           "payload": "super sad"
         }
       ]

  dispatcher.utter_message(text="Hey! How are you?", buttons=button_response)

by @nik202