Line break on webchat

Hi,

I have successfully connected to my rasa instance using socketio. To make it fast I am using botfront/rasa-webchat (from github). All works good, but I cannot send line break with my responses. For example, I cannot send something like this

xx: yyy zz: aaa bb: bbbb

If I use line break \n in my responses, it all come up in one line on the web chat and if I use double line break, then on the webchat they are appearing as different responses. can someone please help.

use {double-space}\n

See this example. example Using “word-wrap: break-word;” CSS property you can arrange your response.

That works, Thanks Saurabh !!

I have the same issue (Rasa + Webchat, no line breaks)

here is part of domain file

utter_siivooja_ominaisuudet:

 • text:
  testi Tunnollisuutta pidän kiinni ohjeista ja sopimuksista
  \n
  Kohteliasta käytöstä tsti
  \n
  testi osaan toimia ihmisten kanssa\n
  \n
  Oma-aloitteisuutta testi alan tehdä työtehtäviä ilman erillistä käskyä\n
  \n
  Olen kiinnostunut siivoamisesta \Kielitaitoni on vähintään A2\n

I have tried different kind of formatting, nothing helps, also this double space . .\n
This is how this looks in webchat

testi Tunnollisuutta pidän kiinni ohjeista ja sopimuksista \n Kohteliasta käytöstä tsti \n testi osaan toimia ihmisten kanssa\n \n Oma-aloitteisuutta testi alan tehdä työtehtäviä ilman erillistä käskyä\n \n Olen kiinnostunut siivoamisesta \Kielitaitoni on vähintään A2\n

I found it, you have to put your text between these " "
example

“line1 \nline2 \nline3”